De Kunstweken partner en sponsor Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het ontwikkelen van je creativiteit, het laten zien wie je bent en wat er in je leeft, is goed voor het zelfvertrouwen en vergroot de kansen later goed mee te kunnen doen in de samenleving. Een kind dat tekent, schildert, danst of zingt is een gelukkig kind. En een kind dat lekker in zijn vel zit, zal op alle fronten beter presteren.

Daarom zet het Jeugdfonds Sport & Cultuur zich in om alle kinderen de mogelijkheid te geven lessen op kunst- en cultuurgebied te volgen. Ook de kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen. Onafhankelijke intermediairs, denk aan professionals uit het onderwijs, jeugdzorg e.d., kunnen namens de kinderen een bijdrage aanvragen. Het geld wordt vervolgens rechtstreeks betaald aan de culturele instelling of docent.

Landelijk netwerk

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is een landelijk netwerk van stedelijke en provinciale fondsen ondersteund door een landelijk bureau. Het geld komt van gemeentelijke middelen uit het armoedebeleid, aangevuld door private fondsen, sponsors en donateurs

Partner en sponsor

Ook De Kunstweken levert graag een bijdrage; als enthousiast partner doneren we al vele jaren een deel van de opbrengst van onze museumwinkels. Samen willen we het creatieve talent van kinderen, binnen en buiten de school, verder ontwikkelen en zo hun persoonlijke groei stimuleren.