Kunstweken en Jeugdcultuurfonds

De Kunstweken en het Jeugdcultuurfonds: twee handen op één buik

Het ontwikkelen van je creativiteit, het laten zien wie je bent en wat er in je leeft, is goed voor het zelfvertrouwen en vergroot de kansen later goed mee te kunnen doen in de samenleving. Een kind dat tekent, schildert, danst of zingt is een gelukkig kind. En een kind dat lekker in zijn vel zit, zal op alle fronten beter presteren.

Daarom zet het Jeugdcultuurfonds zich in om alle kinderen de mogelijkheid te geven lessen op kunst- en cultuurgebied te volgen. Ook de kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen. Onafhankelijke intermediairs, denk aan professionals uit het onderwijs, jeugdzorg e.d., kunnen namens de kinderen een bijdrage aanvragen. Het geld wordt vervolgens rechtstreeks betaald aan de culturele instelling of docent.

Het JCF is een landelijk netwerk van stedelijke en provinciale fondsen ondersteund door een landelijk bureau. Het geld komt van gemeentelijke middelen uit het armoedebeleid, aangevuld door private fondsen, sponsors en donateurs.

Ook De Kunstweken levert graag een bijdrage; een gedeelte van de opbrengst van alle museumwinkeltjes gaat naar het Jeugdcultuurfonds. Samen willen we het creatieve talent van kinderen verder ontwikkelen en zo hun persoonlijke groei stimuleren.


In 2015 vroegen maar liefst 6308 kinderen het JCF om een bijdrage en dat worden er ieder jaar meer. Plaats ook een bestelling in de museumwebshop en help mee. Het is hard nodig.